Дума напред и дума назад в iTerm2

Наскоро преминах към iTerm2 и най-голямата ми болка беше, че комбинациите за прехвърляне от дума на дума → и ← не работят. Тези комбинации са доста стандартизирани, човек лесно свиква с тях и липсата им е доста дразнеща.

За щастие в iTerm2 лесно могат да се дефинират действията на клавишите. Трябва просто се редактира текущия профил. Комбинацията I (Cmd + I) отваря прозореца с настройките от там клавишите се променят от раздела за клавиатурата. Избира се знака “+” (добавяне на нова комбинация). Въвежда се желаната комбинация ( →) След това от бокса “Action” => “Send escape sequence” и се въвежда “f” (Esc + f)

Същата логика се прилага и за ←, като тук комбинацията е Esc + b