Висока скорост при четене/запис с NTFS под MacOS

Често използвам USB Flash памети да си прехвърлям разни неща, и тъй като работя със Windows, Ubuntu и MacOS ми се налага да използвам NTFS за файлова система на флашките които ползвам. Варианта със FAT отпада поради невъзможността да се записват файлове по-големи от 4GB. За да се използва NTFS под MacOS на пазара са се наложили два основни продукта – Tuxera и другия е Paragon.

От Tuxera предлагат два продукта, единият е безплатен NTFS-3G, и платен който е с по-висока производителност – Tuxera NTFS. И двата платени продукта са със сходна цена и предлагат почти еднаква производителност. На този линк може да се види бенч от Cody Konior за трите продукта, като тестваната версия на Pargon NTFS for Mac е малко по-стара от текущата.

Преминавайки през NTGS-3G останах много разочарован, скоростите са много ниски и е да кажем почти невъзможно да се копира голям файл (> 4GB) към NTFS дял. Предполагам ще върши някаква работа ако няма нужда от копиране на по-големи файлове. Не съм тествал платения продукт на Tuxera, но от Paragon NTFS останах много очарован – скорост равна на тази HFS.

PS: Работата с NTFS-3G Става малко по-поносима ако се включи “File system caching” http://d.pr/TQNT